Informacja Zwi?zkowa


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
W za??czniku przesy?am pismo skierowane do Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej PGNiG SA.

Oznakowane : nie ma jeszcze 偶adnych znacznik贸w!