Informacja Zwi?zkowa


Szanowne Kole?anki i Koledzy,
W z??czeniu pismo jakie Zwi?zki Zawodowe wystosowa?y do Prezesa Zarz?du PGNiG SA

Oznakowane : nie ma jeszcze 偶adnych znacznik贸w!