Początkiem działalności związkowej w Centrali Spółki było zniesienie stanu wojennego i przyjęcie Ustawy o Związkach Zawodowych. W tym czasie powstała u nas, tak jak i w innych Oddziałach PGNiG, organizacja związkowa zrzeszona w Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Restrukturyzacja PGNiG, utworzenie bardzo wielu spółek zależnych z innymi Układami Zbiorowymi Pracy, z organizacjami związkowymi dbającymi o lokalne interesy, doprowadziła do sytuacji, w której pozycja naszej organizacji w Federacji, jako jedynego przedstawiciela Centrali, stała się mało znacząca.
 
W takiej sytuacji, na początku 2004 roku, po rezygnacji z członkostwa w Federacji w dniu 26.04.2004 r. wraz z kolegami z tworzonej właśnie Spółki Gaz-System zarejestrowaliśmy nowy ogólnopolski Związek, istniejący do chwili obecnej. Utworzenie samodzielnego ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Gazownictwa, Przesyłu Gazu i Górników Naftowców było, jak pokazało życie, decyzją przemyślaną i służącą interesom pracowników Centrali Spółki. Posiadając samodzielną organizację możemy prowadzić własną politykę w zakresie interesów pracowników Centrali Spółki. Nie jesteśmy zależni od polityki i uchwał Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która działała przede wszystkim w interesie Spółek Zależnych. Do dnia dzisiejszego jesteśmy jedyną samodzielną organizacją w Centrali Spółki. Inne działające u nas organizacje, są przedstawicielami organizacji reprezentujących całą Grupę Kapitałową. 
W skład naszego ogólnopolskiego Związku Zawodowego wchodzą:
  • nasza organizacja związkowa,
  • organizacja związkowa w Centrali spółki OGP Gaz-System S.A.,
  • organizacja związkowa w Zakładzie Gazowniczym w Szczecinie WSG Sp. z o.o.
Struktura i Statut naszego ogólnopolskiego Związku zapewniają każdej z tych organizacji członkowskich całkowitą samodzielność działania i reprezentowania pracowników własnego oddziału zgodnego z ich interesem. Nie jesteśmy uzależnieni tak jak inne organizacje w Centrali od uchwał ciał statutowych reprezentujących interesy większościowe branży. Z innymi organizacjami związkowymi działającymi w PGNiG S.A. współdziałamy na zasadzie podpisanego porozumienia o współpracy we wszystkich sprawach, które dotyczą pracowników całej Spółki. Jesteśmy jedną z dwóch organizacji związkowych działających w PGNiG SA , która w dniu 8 lipca 2009 roku podpisała z Pracodawcą nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.