Zwi?zek Zawodowy Pracownik體 Gazownictwa,
Przesy?u Gazu i G髍nik體 Naftowc體