Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa,
Przesyłu Gazu i Górników Naftowców